top of page

תכנית מעשית להשכלת פליטים

הפרוייקט המעשי לחינוך הפליטים נועד לחזק את יכולתם ואת אוטונומיהם של מבקשי המקלט האפריקאים בישראל באמצעות חינוך, הכשרה, הדרכה מקצועית ושאיפה לחיים מכובדים יותר. פרויקט החינוך מספק הכשרה מקצועית, סיוע בהשכלה גבוהה, הדרכות לפיתוח מנהיגות, קבלת החלטות קבוצתית וכישורים חשובים אחרים עבור חברי הקהילה. 

בשנת 2016 רשם ארגון ARDC למעלה מ 75 - מבקשי מקלט בתוכניות להשכלה גבוהה.
כמו כן, סייעה ARDC ל 200- מבקשי מקלט נוספים בסדנאות מקצועיות ובסיסיות.

online college study session
 גישה להשכלה גבוהה 

מדוע : מבקשי המקלט בישראל חסרי הזדמנויות להתקדמות אישית. הלחץ להישאר בחיים תוך כדי תרומה כספית למשפחות שנשארו מאחור מאלץ את מבקשי המקלט הרבים להצטרף לכוח העבודה הבלתי מקצועי. מקומות עבודה אלה התשלום אינו גבוהה, עבודה פיזית וקשה ולפעמים גם נצלנית.מבקשי המקלט המחוייבים להשלים את השכלתם נתקלים במחסומים כמו השפה והקושי הכספי. כמו כן מבקשי מקלט רבים מעוניינים להבין את זכויותיהם כלפי השכלה ומרגישים לא בנוח לנהל את הבירוקרטיה בנושא.

כיצד : עובדי ARDC מלווים תלמידים פוטנציאליים בכל שלב בתהליך. הם מייעצים להם בבחירת תוכניות לימוד ובחירת מוסד לימוד, וכן מסייעים בכל תהליך הבקשה וההרשמה. כמו כן, ניתנים לתלמידינו שיעורים פרטיים וקבוצות לימוד.
בני נוער : פחות מ 1% מכלל בני נוער הפליטים זוכים ללמוד במוסדות להשכלה גבוהה. ARDC רוצה לשבור את הנתון הזה ולהגדיל אותו. החל משנת 2017, המרכז מפעיל תכנית העצמה ופיתוח מוטיבציה בכיתות תיכון עם שיעור מבקשי מקלט גבוה, הכוללת סיורים באוניברסיטאות ופגישה עם אנשי מקצוע. כמו כן, המרכז מפעיל תכנית ייעודית להכוונת מבקשי מקלט בוגרי תיכון, שכוללת סיורים ברחבי הארץ

הכשרות מקצועיות

מדוע : למבקשי מקלט רבים אין את ההשכלה הדרושה כדי להתקבל לאוניברסיטה, או את המסמכים המוכיחים את ההשכלה שרכשו. מסיבה זו, תוכנית החינוך של ARDC מספקת מגוון נקודות כניסה למבקשי מקלט, כולל סדנאות מיומנויות וקורסים מקצועיים.

 

כיצדהמרכז מציע מידי חודש סדנאות לפיתוח מיומנויות אישיות ומקצועיות, כמו הכנה לראיון עבודה וכתיבת קורות חיים. קורסים מקצועיים מוצעים בשיתוף עם מוסדות וארגונים מוכרים, וכוללים תיקון טלפונים, ספרות, ריתוך ועוד.

נשים : המרכז לקידום פליטים אפריקאיים מציע הכשרות מקצועיות ייעודיות לנשים, העונות על צרכיה של קבוצה זו. כחלק מתכנית זו, החל משנת 2019 המרכז מפעיל קורסי מניקור/פדיקור למבקשות מקלט.

עזרה בקבלת מלגות

מדוע : בעוד שותפותה של ARDC עם אוניברסיטאות ומוסדות מקצועיים הצליחה לפתור הרבה מן מהמכשולים העומדים בפני תלמידינו, המכשול הפיננסי ממשיך להרתיע רבים מתלמידינו מלהגיע להשכלה גבוהה. בחודש יוני 2015, יצרנו את פרוייקט כדי לענות על צורך זה.

 

כיצד : בעזרת תרומות פרטיות, ארגון ARDC היה מסוגל לתמוך בשישה סטודנטים עם מלגות מלאות או חלקיות לשנת הלימודים 2015-2016. תמכנו ב10 סטודנטים בשנה האקדמית 2016-2017, ובנוסף למלגות שאנחנו מחלקים, אנחנו מסייעים למבקשי מקלט להגיש מועמדות למלגות קיימות.
 

bottom of page