Contact us:

Tel. (+972)  ​77-4909-800

Whatsapp. (+972) 54-929-8892 

Fax. (+972) ​77-4909-500

Phone Contact Hours:

Sun-Wed 11:00 - 16:00

Reception: Hasharon 4, Tel Aviv. Sundays: 09:00-16:00

Wednesdays: 11:00-18:00

P.O. Box 59034

Carlebach 25, Tel Aviv, Israel

Email: info@ardc-israel.org

Facebook: ARDC Israel

:צרו קשר

טלפון: 077-4909-800

וואטסאפ: 0​54-929-8892

0פקס: ​77-4909-500

:שעות מענה טלפוניות

ראשון-רביעי 11:00-16:00

קבלת קהל: השרון 4, תל אביב

יום ראשון 09:00-16:00

יום רביעי 11:00-18:00

 

ת.ד: 59034

קרליבך 25, תל-אביב

דוא"ל: info@ardc-israel.org

פייסבוק: המרכז לקידום פליטים אפריקאים

 • Facebook Basic Black
 • Facebook - Black Circle
 • Twitter Basic Black
 • LinkedIn - Black Circle
 • Facebook Basic Black
 • Facebook - Black Circle
 • Twitter Basic Black
 • LinkedIn - Black Circle

© 2017 by Naomi Caplan.  Created with Wix.com

על הארגון

            המקלט שהקמנו ב-2004             

אודות העמותה

המרכז לקידום פליטים אפריקאים- עמותה ללא כוונת רווח שנוסדה ב-2004 על ידי מבקשי מקלט ואזרחים ישראלים בכדי לסייע, לתמוך ולהעצים  את מבקשי מקלט בישראל. הארגון מסייע למבקשי מקלט להבין את זכויותיהם, מסייע להם בהליכים ומעודד מנהיגות קהילתית לשינוי מדיניות ציבורית.

הערכים המובילים אותנו
 • התבססות על הקהילה: חברי קהילות מבקשי המקלט והפליטים ממלאים תפקיד מפתח בתהליכי קבלת ההחלטות

 • פעילות הצומחת מן השטח ("Grassroots"): יזמות ופעילויות חדשות נעות מלמטה כלפי מעלה, בהתבסס על צרכים קהילתיים

 • סינרגיה: מרכז ARDC יוצר סינרגיה בין מיזמים ושותפים באמצעות כך שהוא מעמיד לרשותם מאגר משותף של משאבים וידע

המשימה שלנו

להגן על פליטים ומבקשי מקלט אפריקאים בישראל, לסייע להם ולהעצים אותם; זאת באמצעות הסברה, הגברת מודעות, הבטחת השתתפות וקידום של שינוי מדיניות.

החזון שלנו

 

להבטיח כי כל הפליטים ומבקשי המקלט יהיו חופשיים מרדיפה, יחיו בכבוד וייהנו מהזכות לממש את שאיפותיהם.

          מחנה קיץ בהפעלתנו           
ההיסטוריה של ARDC

 

בשנת 2004, המרכז לקידום פליטים אפריקאים (ARDC) הוקם על ידי פליט פוליטי מאתיופיה, שהחליט לעזור לאלפי מבקשי המקלט האחרים אשר נמלטו לישראל. מרכז ARDC החל את פעילותו כארגון הומניטרי, אשר סיפק למבקשי מקלט חדשים מחסה, מזון וטיפול רפואי.

בהתאמה לצורכי הקהילה המשתנים, בשנת 2009 מרכז ARDC החל להציע שירותים הממוקדים בפתרונות ארוכי-טווח: שיעורים ללימוד שפה, תמיכה פסיכו- סוציאלית. וסיוע פרא-לגאלי. 

 

החל בשנת 2014, לצד מתן השירותים, מרכז ARDC מתמקד גם בהעצמה קהילתית. המרכז החל להציע קורסים במנהיגות קהילתית, הגביר את מאמצי ההסברה, הרחיב את מיזם הסיוע הפרא-לגאלי כך שיקיף ערים נוספות מלבד תל אביב, והעביר את מוקד תכנית החינוך שלו ממתן שיעורי שפה להנגשה של השכלה גבוהה והספקה של תמיכה מקצועית.

ממועד הקמתו ועד היום, מרכז ARDC סייע ליותר מ-15,000 פליטים ומבקשי מקלט מאריתריאה, סודאן, אתיופיה ומדינות נוספות.