#Protect #Assist #Empower   

  לסייע, לתמוך ולהעצים את מבקשי מקלט בישראל   

   המרכז לקידום פליטים אפריקאים (ע״ר)

המרכז לקידום פליטים אפריקאים- עמותה ללא כוונת רווח שנוסדה ב-2004 על ידי מבקשי מקלט ואזרחים ישראלים בכדי לסייע, לתמוך ולהעצים  את מבקשי מקלט בישראל. הארגון מסייע למבקשי מקלט להבין את זכויותיהם, מסייע להם בהליכים ומעודד מנהיגות קהילתית לשינוי מדיניות ציבורית.

  • Facebook - White Circle
  • LinkedIn - White Circle
  • Twitter - White Circle

הנגשת זכויות

המיזם הפרא-לגאלי של ARDC נועד להגן על זכויותיהם של פליטים ומבקשי מקלט אפריקאים בישראל מפני מדיניות בלתי הוגנת, המנוגדת לדין הבינלאומי. המיזם מעניק לפליטים ומבקשי מקלט מידע והכשרה בנוגע לזכויותיהם בתחומי קבלת המקלט ואיחוד המשפחות; זאת, באמצעות ייזום פעיל של קשר עמם, תוך עבודה בתל אביב ובפריפריה כאחד. בנוסף, המיזם עוקב אחר המגמות המתעוררות במערכת מתן המקלט בישראל.

              הפרויקטים שלנו              

העצמה באמצעות חינוך

מיזם החינוך נועדו לחזק את האוטונומיה של מבקשי מקלט אפריקאים בישראל ולהרחיב את אפשרויות הפעולה שלהם; זאת באמצעות חינוך, הכשרה, הדרכה מטעם מומחים ופעילות לקידום הזכות לקיום בכבוד. מיזם החינוך מספק הכשרה מקצועית, סיוע בהנגשה של השכלה גבוהה והכשרות הממוקדות במיומנויות בעלות ערך עבור חברי הקהילה, כגון פיתוח מנהיגות וקבלת החלטות בקבוצה.

מנהיגות קהילתית- פיתוח והסברה

מיזם המנהיגות וההסברה מבקש לחולל שינוי בדעת הקהל ובמדיניות ביחס למבקשי מקלט אפריקאים בישראל, באמצעות חיזוק המנהיגות הקהילתית וטיפוח מעורבות של חברי קהילה בהסברה ובפעילויות להעלאת מודעות. המיזם מבקש לערב מבקשי מקלט רבים יותר בפעילויות לחיזוק הקהילה ובמאבק כנגד סטריאוטיפים שליליים. המיזם מקיף גם פעילות הסברה הפונה לציבור הישראלי, והמתבצעת דרך אמצעי התקשורת המקובלים בישראל, כמו גם דרך סיורים, הרצאות וקמפיינים ממוקדים.

כתבו

לנו

צרו

קשר

טלפון: 077-4909-800

וואטסאפ: 0​54-929-8892

0פקס:  ​77-4909-500

:שעות מענה טלפוניות

ראשון-רביעי 10:00-16:00

 

ת.ד: 59034

קרליבך 25, תל-אביב

דוא"ל: info@ardc-israel.org

פייסבוק: המרכז לקידום פליטים אפריקאים

בקרו

אותנו

מועדי קבלת קהל:

יום א' 09:00-16:00

יום ד' 11:00-18:00

רחוב השרון 4, תל אביב